Cách áp dụng quy luật ghi nhớ trong Email Marketing

“Quy Luật Ghi Nhớ: Được khách hàng nhớ đến trước mắt sẽ hiệu quả hơn là xuất hiện trước mắt trên thị trường.”

Đây chính là quy luật được hầu hết nhiều tổ chức đặt ra trong nhiều kế hoạch Marketing của mình. Vậylàm sao để áp dụng quy luật ghi nhớ trong Email Marketing cho hiệu quả? Trong bài viết này, Sài Gòn Software sẽ chỉ dẫn bạn.


Cách áp dụng quy luật ghi nhớ trong Email Marketing

 1, Đặt nó làm mục tiêu phụ trong nhiều kế hoạch Marketing với Email

đang có nhu cầu áp dụng quy luật ghi nhớ trong Email Marketing, trước nhất bạn phải đặt nó làm mục tiêu trong kế hoạch đó. Tại vì thế đang có nhu cầu khách hàng ghi nhớ tới thương hiệu, sản phẩm của tổ chức bạn phải một thời gian dài vì vậy bạn phải kết hợp chúng trong nhiều kế hoạch Email Marketing để quy luật này được kéo dài và luôn được duy trì.

Khi đặt mục tiêu kế hoạch là khiến khách hàng ghi nhớ, có ấn tượng mạnh với tổ chức. Bạn sẽ đề ra được nhiều cách làm, cách thực hiện chiến dịch SMS Marketing hiệu quả nhất để kết hợp mục tiêu này với mục tiêu chính của kế hoạch đó.

2, Tạo sự tin tưởng cho khách hàng với Email của bạn
nếu mà đang có nhu cầu được khách hàng nhớ tới bạn trước mắt khi có nhu cầu về sản phẩm thì bạn phải làm cho khách hàng tin tưởng vào Email, tổ chức bạn. Bạn có nghĩ rằng khách hàng sẽ nhớ tới một tổ chức không có “uy tín” khi đang có nhu cầu mua một sản phẩm nào đó chứ? Chắc chắn là không có rồi.

Vì vậy đang có nhu cầu khách hàng ghi nhớ và nhớ tới bạn trước mắt khi có nhu cầu thì bạn phải cần khiến khách hàng tin tưởng, tạo sự tin tưởng cho khách hàng trong Email Marketing mà bạn gửi đi. Bạn cần tạo được thiện cảm và khiến khách hàng coi bạn là một chuyên gia trong ngành đó. Có như vậy thì họ sẽ nhớ tới bạn trước mắt khi họ có nhu cầu hay có khó khăn phải tới phương pháp của bạn.

Đó chính là 2 bước trước mắt bạn phải làm khi đang có nhu cầu áp dụng quy luật ghi nhớ khi làm Marketing với Email.Đây là những kinh nghiệm quý mà Sài Gòn Software đúc kết được sau những lần tư vấn kế hoạch cho khách hàng của mình.


TAGS: