Sms BrandName trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ

Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ Những năm vừa qua đang phát triểm rất hiều và còn các nữa trong tương lai. Khi khách hàng tham gia đóng bảo hiểm là để trang bị cho mình một quỹ tiết kiểm để phục vụ cuộc sống sau này như: phòng ngừa tai nạn rủi ro, du học, lập gia đình, xây nhà, lập doanh nghiệp…nên vấn đề chắm sóc khách hàng rất quan trong. Sau đây phần mềm Sài Gòn xin đưa ra những tiện ích của Brand Name trong ngành bảo hiểm nhân thọ.


Tin nhắn thương hiệu

 1 Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng là tiêu chí hàng đầu của bảo hiểm nhân thọ, luôn theo sát từng bước chân khách hàng, Chăm sóc khách hàng bằng Sms Brand Name là công cụ hỗ trợ rất hữu hiệu cho những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ áp dụng Sms BrandName Chăm sóc khách hàng vào những lĩnh vực sau.

  • Thông báo thời kỳ đóng bảo hiểm để khách hàng chuẩn bị tiền
  • Thông báo ngày hết hạn đóng bảo hiểm và kèm theo chỉ dẫn cách gia hạn cùng thông ( ô tô, xe máy…)
  • những chương trình khuyến mãi khi gia hạn hợp đồng bảo hiểm.
  • Giới thiệu sản phẩm mới
  • Nhắn tin chúc mừng khách hàng trong những dịp ngày tết, ngày sinh nhật…
  • Thông báo tỷ lệ lải suất được hưởng cho từng hợp đồng

>>> Xem thêm:  Lợi ích khi sử dụng tin nhắn thương hiệu
 2. Quản lý nội bộ doanh nghiệp
nhắn tin Brand Name giúp rất các trong lĩnh vực quản lý những thành viên trong doanh nghiệp như:

  • Thông báo tỷ lệ chia cổ tức cho những cổ đông
  • Thông báo họp và thời gian họp, địa điểm họp cho những đại biểu.

Trên đây là những nhân thể ích của tin nhắn  Sms BrandName hoàn toàn có thể vận dụng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.


TAGS: